Beheer van het wonder

Mensen die geloven en leven vanuit het hart, zijn mensen die open staan voor het wonder zelf. Het wonder dat door de Creator zelf bedacht is en wij 'leven' noemen. Waar groei en vernieuwing uit voortkomt. Zo hebben wij als mensheid het beheer gekregen over het welzijn hier op Aarde. Om het in verbondenheid met elkaar op een gezonde en rechtvaardige manier te beheren.

De mensheid heeft in de geschiedenis van zijn bestaan moeilijkheden ondervonden met het gezond en rechtvaardig beheren van deze Aarde. Na de waanzin van de 1e en 2e wereldoorlog in de vorige eeuw gloorde er een lichtpuntje op in de vorm van de universele verklaring van de rechten van de mens die door meer dan 200 landen is ondertekend. Ondanks al het goede in deze verklaring, zien wij tot op heden nog steeds een beheer wat niet gezond noch rechtvaardig is.

Een groot deel van deze wereld wordt nog steeds beheerd op basis van angst. Op de onbewuste- en rechtschapen mens na, creëren mensen binnenin regeringen, farmaceutische-, mode- en wapenindustrie, verzekeringsmaatschappijen, traditionele media en religieuze bolwerken veel angst in het dagelijkse leven van mensen.

Wie of wat stuurt deze mensen aan? Wie wordt er uiteindelijk beter van? Over het algemeen worden de hardwerkende bevolkingsgroepen er niet beter van.

VANUIT EEN NIEUW BESEF


Het is ons duidelijk geworden dat veranderingen, indien de mens dit ook zelf wil, in eerste instantie zullen plaats vinden in het hart van de mens en niet in de wereld. De mens zal zich (weer) bewust moeten worden van zijn oorspronkelijke beheertaken, opdrachten en unieke blauwdruk. Evenzo over de vraag: willen wij het gegeven evenbeeld werkelijk dragen?

Het evenbeeld staat te allen tijde open voor een persoonlijke relatie met ons. Om ons onvoorwaardelijk lief te hebben en verder te helpen, zodat wij onze eigen unieke blauwdruk weer kunnen volgen. Wij mensen zullen dan ook ontdekken dat we niet afgescheiden zijn van elkaar, maar juist met elkaar verbonden zijn in het hart.

Vanuit een nieuw hartsbesef zal de mens zijn eigen verantwoordelijkheid over het leven weer volledig gaan omarmen en zijn persoonlijke erfenis veranderen. Een persoonlijke erfenis komt voort uit het wetmatig principe. Dat luidt: ‘wat je zaait, zal je ook oogsten’. De vervuiling die de mensheid in lichaam en geest heeft gecreëerd op Aarde, spreekt hierover boekdelen.

Het komt uiteindelijk weer op zijn eigen bordje te liggen. Met nieuwe inzichten zal de mens, althans dat hopen wij van harte, gaan leven vanuit medemenselijkheid. Al is het maar voor de generaties die na ons komen. Onze kinderen en kleinkinderen. Om verder te lezen klik hier!

© 2009 Jozeph Muntenbergh

Unieke bezoekers

© Intellectuele eigendomsrechten van de teksten en beelden op deze website zijn voorbehouden aan de schepper ervan. Een artikel overnemen is alleen toegestaan met bronvermelding en link naar het artikel.