Het woord God


Het woord God roept bij iedereen wel een emotie op. Deze emoties zijn vaak verbonden met opgedane ervaringen op het vlak van geschiedenis, mensenleer, wetenschap, religieuze organisaties en geloofsovertuigingen. Een zeer belangrijk punt hierin is het volgende: de geschiedenis, mensenleer, wetenschap, religieuze organisaties en geloofsovertuigingen zijn allemaal gecreëerd door mensen. Daarnaast geven de mensen het woord God ook andere namen zoals het Al, de Kosmos, JHWH, de Bron, God, het Licht, Jahweh, Gott, de eerste Gedachte, Deo, het Universum, Allah, de Creator, Jehovah, Adonai, Bog, Opperwezen, Khoda, Jumala,

Brahma en AWI (al wat is) en zo meer. Op 27 september 2013 ontving een Blij-lid ook nog eens de naam Jehéuwah.

De creaties en namen, die aan het woord God verbonden zijn door mensen, geven over het algemeen een enorme verdeeldheid onder de mensen. Deze verdeeldheid heeft er in naam van God voor gezorgd dat er mannen, vrouwen en kinderen worden onderdrukt, belogen, gechanteerd, mishandeld, bedrogen, verminkt, gemanipuleerd, misbruikt, verkracht en vermoord. Oorlogen worden ervoor gevoerd. Macht en kapitaal worden erdoor vergaard. Religieuze organisaties verkondigen vaak met de heilige boeken in de hand een mensenleer die verdeeldheid onder de mensen stimuleert. Een verdeeldheid die religieuze organisaties en volgelingen doet denken dat zij de enige echte waarheid in huis hebben. Een verdeeldheid die ieder andersdenkende bestempelt als ongelovig, onrein en verloren.

Heeft al het voorgaande iets te maken met het woord God zoals het oorspronkelijk bedoeld is? Heeft het iets te maken met de allesomvattende entiteit die wij God noemen? In onze beleving is het ieder mens gegeven om zelf te beslissen wat hij wel of niet wil geloven. Net zoals ieder mens ook zijn eigen verantwoordelijkheid draagt over zijn leven. Hetgeen jij gelooft, is jouw persoonlijke werkelijkheid. Ieder mens geeft daarin een beperkte beschrijving van een beperkt deel van de werkelijkheid, die op haar beurt slechts een beperkt deel uitmaakt van de menselijke ervaringen. Wie kan vanuit deze werkelijkheid zeggen allesomvattend te zijn? Is die allesomvattendheid misschien alleen maar gegeven aan een voltallige mensheid? Een mensheid die durft te leven vanuit eenheid in diversiteit? Om een spiegel te zijn van hetgeen God als Creator in al zijn volheid werkelijk is?

Wat heeft God ons feitelijk gegeven? God heeft ons een bewustzijn gegeven. Vanuit ons bewustzijn kunnen wij indien gewenst, in gemeenschap met God leven. Vanuit deze gemeenschap met God kunnen wij ons bewustzijn verhogen en met elkaar delen. Om een waarheid te vormen die veel groter is dan wij voor mogelijk houden. Daarnaast heeft God uitspraken gedaan en aanwijzingen geven. Zo is het volgende te delen: “ik ben de Alfa en de Omega”. “Ik ben de Schepper van alles”. “Ik ben jullie evenbeeld”. “Ik ben onvoorwaardelijke liefde”. “Ik heb jullie het beheer van de aarde gegeven”. “Ik heb jullie allemaal vrijgekocht”. “Ik heb jullie geopenbaard om lief te hebben”. Liefhebben is universeel en het tegenovergestelde van angst.

Het woord God staat in mijn belevenis symbool voor Schepper (Creator) en onvoorwaardelijke Liefde. De naam van God staat in het Hebreeuwse werkwoord “ha-wah” dan ook voor “worden”. De grondbetekenis is: “Hij veroorzaakt te worden” of anders gezegd: “Ik zal worden wat mij behaagt”. Ook wij kunnen als evenbeeld zijn wat ons behaagt. Wij kunnen liefde en geliefden zijn. Niet alleen in vrienden of familiekring, maar als gehele mensheid. Wij zijn allemaal vrijgekocht. Dat betekent van niets en niemand slaaf zijn. Durven wij deze vrijheid te nemen? Durven wij in elkaar te geloven? Durven wij het woord God, het woord van God en God zelf weer te ervaren als een allesomvattende Creator die zich niet laat vangen in een hokje van mensenleer? Durven wij als mensheid weer een eenheid in diversiteit te vormen? Durven wij de allesomvattende spiegel van de Creator te zijn?

Ja? Dan nodig ik je uit om vanaf nu Familie van elkaar te zijn. Om van, voor en met elkaar te leren, te voelen, te doorgronden, te geloven, te delen, te beminnen en bovenal het werkelijk te gaan doen. Door onder andere te gaan voor een VOL leven. VOL betekent in dit geval: Vertrouwen, Overgave en Loslaten. Je weet nu in ieder geval waar het woord God in mijn beleving voor staat. Wees welkom bij elkaar, wees welkom bij de allesomvattende Creator God. En mochten we God dan toch een naam willen geven, als je de naam Jehéuwah via Google zoekt krijg je nul resultaten. Misschien daarmee wel een naam die de moeite waard is om vanuit zijn onbekendheid en vooral neutraliteit te introduceren onder de mensen? Je zegt het maar .....
 
©2010 Ronald B. Blij

Unieke bezoekers

© Intellectuele eigendomsrechten van de teksten en beelden op deze website zijn voorbehouden aan de schepper ervan. Een artikel overnemen is alleen toegestaan met bronvermelding en link naar het artikel.