Ideaal in de praktijk

De Familie Blij speelt graag met de meest populaire vraag ooit, namelijk: wat doe je? Wij leveren niet alleen informatie aan, maar ook producten en diensten. Deze zijn uiteraard voor iedereen beschikbaar vanuit ons netwerk. Wij houden ons ondermeer bezig met de volgende 21 aspecten:

 • het stimuleren van fatsoenlijk en medemenselijk gedrag voor de mens, flora, fauna en Aarde

 • leren leven vanuit het hart door angstvrij handelen, voelen, ervaren en denken in het hier en nu

 • door (mens)ontwikkeling, de inspiratie, passie, dromen en projecten van mensen verder helpen

 • via ons netwerk, inspirerende mensen en frisse ideeën elkaar laten ontmoeten en kruisbestuiven

 • "ja-maar mensen" en angstproducenten inzicht geven in hun eigen angst, projecties en gedrag

 • de waarneming ‘moeilijkheden’ ombuigen naar feiten en mogelijkheden in het bewustzijn

 • het ontwikkelen van een dienstbaar en rechtvaardig nieuw coöperatief bancair systeem 3.0

 • gezonde leef- en werkomgevingen creëren en onderhouden voor mens, flora en fauna

 • betaalbare huisvesting in bruikleen, huur, koop of andere vormen stimuleren en ontwikkelen

 • toepassing 100% schone energievormen zonder vermindering van de huidige levensstandaard

 • duurzaam en harmonieus beheer van leefgemeenschappen, flora, fauna en planeet Aarde bevorderen

 • mensen bewust maken van ongezonde stoffen die in onze voedingswaren zitten, zoals Aspartaam

 • elektromagnetische straling (electro-smog) op een gezondheidsvriendelijk niveau brengen

 • een deel van de netto-opbrengsten herinvesteringen in mensontwikkeling en projectrealisatie

 • kwaliteit van het drinkwater verbeteren en vrij maken van ongezonde stoffen, gelijk Fluoride

 • mensen bewust maken van farmaceutische producten die nutteloos of schadelijk zijn voor de gezondheid

 • het hervormen van democratische bestuursvormen, geïnspireerd op het Akanmodel en internet stemmodel

 • overheid en bedrijfsleven coachen in klantvriendelijkheid, bereikbaarheid en dienstbaarheid ten gunste van zijn klanten

 • overheid adviseren in zijn uitgaven inzake de overheidsschulden opdat deze ondergeschikt worden aan de inkomsten

 • het stimuleren van dynamische politiek- en overheidsorganen, die de bevolking werkelijk dienen

 • het bevorderen van een dynamische samenleving door vermindering van wet- en regelgeving

De vermelde aspecten zijn maar een indicatie en onderhevig aan de invloed van onze Familie Blij leden. Op een organische wijze zal het aantal punten toe- of afnemen naarmate het Familie Blij leden aantal groeit en de blijdschap in ons land stijgt.

© 2009 Jozeph Muntenbergh


Unieke bezoekers

© Intellectuele eigendomsrechten van de teksten en beelden op deze website zijn voorbehouden aan de schepper ervan. Een artikel overnemen is alleen toegestaan met bronvermelding en link naar het artikel.