Introductie: het ideaal

Het Familie Blij ideaal laat zich niet zomaar vangen in een paar woorden. Onze samenleving is daarvoor te complex opgebouwd. Vanwege het leesgemak hebben we de omschrijving van het ideaal opgedeeld in hoofdstukjes. Deze dragen de volgende titels:

  • In ons hart geschreven

  • Beheer van het wonder

  • Vanuit een nieuw besef

  • Verbondenheidsgevoel

  • Onze uitgangspunten

  • Ideaal in de praktijk

Wij hopen vanuit het diepste van ons wezen, dat dit ideaal zijn weg mag vinden in de harten van mensen en in onze samenleving. Wij wensen je veel leesplezier aan de beschrijving van ons ideaal.

IN ONS HART GESCHREVEN

Uit onderzoek van Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek, blijkt dat ongeveer 75% van de Europese gemeenschap gelooft in God als schepper van het Universum. De Familie Blij leden en overige betrokkenen zijn qua geloof in God als Schepper een mooie afspiegeling van Europese gemeenschap.


Onder God verstaan wij: de allerhoogste en meest intelligente entiteit die ons bekend is gemaakt. Een scheppende Almacht zonder begin of einde. Een Creator van alles en iedereen. Wij geven dan ook de voorkeur aan de naam Creator in plaats van God. Het woord God wordt hier verder beschreven op een andere pagina.

Toen de Creator de mens schiep had deze iets geweldigs voor ogen. Één van de scheppingselementen die het Familie Blij Ideaal tweeledig ondersteunt is het volgende: "Laten we mensen maken! Mensen die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij zullen zeggenschap hebben over de vissen in de zee, over de vogels in de lucht, over de dieren op het land, de tamme en de wilde, de grote en de kleine".  (Genesis 1:26)

De blauwdruk van het evenbeeld van de Creator staat in ons hart geschreven. Het hart is het centrum van onze verlangens, het geweten en de locatie van ons geloof. Tevens is het de plek waar onze geest zich verbindt met de allesomvattende (heilige) geest van de Creator. Het is altijd de bedoeling geweest dat we geloven en leven vanuit ons hart. Ons denken vanuit ego maakt meestal meer kapot dan ons lief is. Om verder te lezen klik hier !

© 2009 Jozeph Muntenberg

Unieke bezoekers

© Intellectuele eigendomsrechten van de teksten en beelden op deze website zijn voorbehouden aan de schepper ervan. Een artikel overnemen is alleen toegestaan met bronvermelding en link naar het artikel.