Onze uitgangspunten

De Familie Blij houdt zich bezig met transformatieprocessen welke een meerwaardecreatie geven aan een ieder die het wenst. Het stimuleren, verruimen en ondersteunen van het menselijk bewustzijn en welzijn is van cruciaal belang voor het slagen van deze transformatieprocessen en meerwaardecreaties. Een gezond en rechtvaardig beheer van al het leven staat daarin centraal. Het Familie Blij ideaal gaat uit van het volgende:

 • de blauwdruk en het evenbeeld van de Creator staat in ons hart geschreven
 • het hart is het centrum van onze verlangens, liefde, verbindingen, geweten en geloof
 • wij leren, leven, begrijpen, ontwikkelen, ondernemen, geloven en vertrouwen vanuit het hart
 • vanuit het hart gaat men vertrouwen stellen in het leefprincipe geven en ontvangen
 • er is vanuit het hart te allen tijde een directe verbinding mogelijk met onze Creator
 • een mens kan leven vanuit liefde (het hart/Creator) of overleven vanuit angst (het hoofd/ego)
 • angst of liefde, wij geloven dat alles wat je aandacht geeft ook zal groeien en geoogst zal worden
 • leven vanuit liefde brengt het beste in de mens naar boven en dat geeft meerwaardecreaties
 • uit het wonder ‘leven’ komt vernieuwing, groei, duurzaamheid, energie en welzijn voort
 • ieder mens heeft het recht om zijn specifieke energie, talenten en passie te ontplooien
 • echte veranderingen vinden plaats in het hart van de mens en pas daarna in de wereld zelf
 • wij denken niet in moeilijkheden, maar wel in alle mogelijkheden die in het leven aanwezig zijn
 • ieder mens draagt verantwoordelijkheid over het leven en zijn persoonlijke erfenis
 • elk mens is uniek en daarom kleurrijk, divers en evenwel gelijkwaardig aan elkaar
 • wat wij individueel, als gemeenschap of als mensheid zaaien, zullen wij ook oogsten
 • in hartsverbondenheid met elkaar, kunnen mensen de Aarde gezond en rechtvaardig beheren
 • wij leven en ondersteunen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Kind
 • op een organische wijze harmonie en eensgezindheid bevorderen in de diversiteit van mensen
 • vanuit “eenheid in diversiteit” angstvrij handelen, voelen, ervaren en denken in het hier en nu
 • de Familie Blij gemeenschap geeft grensverlengende mogelijkheden aan iedere deelnemer
 • als individu, familie of samenleving samenwerken met de Creator is ongelofelijk krachtig

Onze uitgangspunten kunnen de basis vormen voor een verenigd bewustzijn. Een bewustzijn dat een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, vertrouwen, doel en geweten draagt. Om een gezond en rechtvaardig beheer op Aarde te creëren. Om het goede van het oude te behouden en te vermengen met al het nieuwe wat is en komt. Het zijn angstvrije transformatieprocessen die nodig zijn in (bijna) alle aspecten van het leven. Om verder te lezen klik hier !

© 2009 Jozeph Muntenbergh


Unieke bezoekers

© Intellectuele eigendomsrechten van de teksten en beelden op deze website zijn voorbehouden aan de schepper ervan. Een artikel overnemen is alleen toegestaan met bronvermelding en link naar het artikel.