Wist je dat?

Uitgesproken woorden als Wist je dat? dienen vaak om het weten van iets over te brengen van mens op mens. Het weten gaat meestal hand in hand met een overtuiging. Een overtuiging, een waarheid die zich heeft gevormd in je bewustzijn. Je bent je dus ergens van bewust of je wordt het gemaakt. Dit roept bij mij enkele vragen op.

"Spreekt iemand die een overtuiging uitdraagt of een waarheid leeft, onomstotelijk een onveranderlijke waarheid? Of is het alleen maar zijn waarheid? In welke mate en hoelang is iets überhaupt waar? Hoe bewust kan een mens zijn in zijn waarheid?"

Als iemand bijvoorbeeld iets nieuws ontdekt binnen de wetenschap (het weten in schappen), dan wordt deze waarnemer zich bewust van iets dat hij of zij voor die tijd als zodanig nog niet kende. De natuurkundige Hendrik Casimir verwoordde het zo: “de wetenschap geeft een beperkte beschrijving van een beperkt deel van de werkelijkheid, die op haar beurt slechts een beperkt deel uitmaakt van de menselijke ervaringen”.

Laten we deze woorden van Hendrik Casimir voor dit moment eens aannemen als een universele waarheid. Dan mogen we ook stellen dat alles gebaseerd is op een aanname waarop we vertrouwen. Een ander woord voor vertrouwen is geloof. Feitelijk is het dus zo, dat alles wat we waarnemen een geloofskwestie is. Vanuit dit perspectief zijn de aangeboden artikelen binnen Wist je dat? interessant om te lezen en te ontdekken. Om te allen tijde open te staan voor de nieuwe dingen die gaan komen en om de oude zaken vanuit een nieuw perspectief waar te nemen.

Sommige artikelen kunnen enig onbehagen oproepen. Laat dit onbehagen voor wat het is. Opdat we binnen onszelf een liefdevolle ruimte creëren waarin weten en vertrouwen een voedingsbodem mogen zijn voor hetgeen goed is voor onszelf, je medemens, flora, fauna en de Aarde. Deze rubriek biedt niet alleen geschreven artikelen aan maar ook filmpjes. Om naar filmpjes te gaan klik hier!

© 2009 jozeph muntenbergh

Unieke bezoekers

Zie jij de waarheid? Zijn alle stippen zwart of wit?

© Intellectuele eigendomsrechten van de teksten en beelden op deze website zijn voorbehouden aan de schepper ervan. Een artikel overnemen is alleen toegestaan met bronvermelding en link naar het artikel.