In den beginne
Wist je dat?
Projecten
Over ons
Columns
Gezondheid
Filmpjes
Niet Blij
Winkel
Linkjes
85% reductie mensheid
Waarschijnlijk gelooft u nog steeds dat het recht op leven voor ieder individu op deze aardbol een onvervreemdbaar grondrecht is. Echter, 178 landen, inclusief Nederland, zette hun handtekening onder het zogenaamde Agenda 21 duurzame ontwikkeling plan, dat streeft naar het reduceren van de menselijke bevolking met maar liefst 85%.

Agenda 21 voorziet in de uiteindelijke verwezenlijking van de grote droom van vrijwel alle CO2 milieu organisaties, namelijk de Aarde 'teruggeven' aan de natuur en een samenleving creëren waarin de positie van de mens feitelijk van ondergeschikt belang is. Wij hopen nog steeds dat het een onsmakelijke UN grap is, ook al spreken de feiten dit tegen.

Michael Shaw van Freedom Advocates schreef het volgende: Worldwide UN program Agenda 21 agreed upon by 178 nations, including the United States, reveals the directive that human population is to be decreased by 85% (United Nations: Global Biodiversity Assessment Report, page 773).

This policy has appealed to many who argue "overpopulation." Accordingly, says the consensus, everyone's "right to life" must be discarded in order to achieve globalist objectives.

Unalienable Rights versus Globalism by Michael Shaw, President of Freedom Advocates.
Meer info: Wikipedia:
Agenda 21 | Download: SD_Agenda21_pamphlet-2010.pdf | UN: Agenda 21 text | Bron: Freedom Advocates


De tien geboden van Georgia Guidestones voor een nieuw Tijdperk van de Rede zijn:
  1. Houd het aantal mensen onder de 500 miljoen in duurzaam evenwicht met de natuur.
  2. Stuur de voortplanting met verstand, zodat de gezondheid en diversiteit wordt verbeterd.
  3. Verenig de mensheid met een levende nieuwe taal.
  4. Beheers hartstocht, geloof, traditie en alle dingen met gematigde rede.
  5. Bescherm de landen en volken met eerlijke wetten en rechtvaardige rechtbanken.
  6. Laat alle volken hun eigen zaken regelen, maar laat ze hun onderlinge geschillen oplossen voor een wereldrechtbank.
  7. Vermijd onzinnige wetten en nutteloze ambtenaren.
  8. Weeg persoonlijke rechten af tegen sociale plichten.
  9. Beloon waarheid, schoonheid en liefde, en zoek naar harmonie met het oneindige.
  10. Wees geen kankergezwel op aarde. Laat ruimte voor de natuur. Laat ruimte voor de natuur.
Zoals je kunt zien, vergen de richtlijnen een drastische reductie van de wereldbevolking en de introductie van een nieuwe wereldtaal. Er valt ook een vage verwijzing naar eugenetica uit te proeven. Kortom, het is een prima blauwdruk voor een Nieuwe Wereldorde.

Het laatste gebod, "Wees geen kankergezwel op aarde. Laat ruimte voor de natuur. Laat ruimte voor de natuur", is verontrustend, omdat daarin het menselijk leven wordt vergeleken met een kankergezwel op aarde. Vanuit dit gezichtspunt bezien is het niet moeilijk om het uitroeien van de bijna gehele wereldbevolking te rationaliseren. Het sluit ook mooi aan bij de doelstellingen van Agenda 21.


© 2009 Jozeph Muntenbergh

Unieke bezoekers

In den beginne
Wist je dat?
Projecten
Over ons
Columns
Gezondheid
Filmpjes
Niet Blij
Winkel
Linkjes