In den beginne
Wist je dat?
Projecten
Over ons
Columns
Gezondheid
Filmpjes
Niet Blij
Winkel
Linkjes
Het inzicht en de claim

Het aardse koninkrijk der hemelen is geboren

Over de allesomvattende creator God is het volgende te delen: “Ik ben de Schepper van alles, ik ben de Alfa en de Omega, ik heb jullie allemaal vrijgekocht, ik ben onvoorwaardelijke liefde, ik ben jullie evenbeeld, ik heb jullie geopenbaard om lief te hebben, ik heb jullie het beheer van de aarde gegeven.”

Sinds de kruisigingsdood en wederopstanding van Jezus Christus is het door God aan de mensheid gegeven zoenoffer volledig in vervulling gegaan. Wie dat durft te geloven is volledig vrijgekocht van elke ‘erfzonde.’

Wij zijn volledig in ere hersteld. In Johannes 3:16 staat: “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn eerst geboren Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”

Het einde van al het kwaadHet volledig eerherstel betekent niet alleen: Vrijgekocht van elke erfzonde (zonde betekent letterlijk: je doel missen), maar ook als tweede Adam en Eva herboren zijn. En dat we gelijk zijn geworden aan Jezus Christus, als broer en zus.

Het verschil tussen Jezus Christus en zijn broers en zussen is: Zijn Koningschap. Jezus Christus is de Koning van het Heelal (Dominus Noster Iesus Christus Universorum Rex). Hij is Koning van het hemelse koninkrijk, alsook van het aardse koninkrijk der hemelen. Het aardse koninkrijk is geopenbaard en zeer realiseerbaar.

In Filippenzen 2:9-11 staat: “Daarom heeft God Hem de hoogste plaats gegeven en Hem een naam gegeven, die Hem boven alles plaatst, zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel, op aarde en onder de aarde zijn knieën zal buigen en openlijk zal erkennen tot eer van God de Vader, dat Jezus Christus de Here is.”

Na het vertrek van Koning Jezus Christus naar zijn hemelse gewesten, is ons de heilige geest (de trooster) op aarde gegeven. De achtergebleven discipelen van Jezus deden er grote wonderen mee bij de mensen. De mensen werden onder andere bevrijd en genezen van ziektes, demonen, onvolmaaktheden en de dood.

De discipelen claimden de gegeven autoriteit door er ‘simpelweg’ in te geloven en vol in te gaan staan. Men deed alle handelingen in naam van Jezus Christus, de Koning van het Heelal, die ons de volle autoriteit heeft gegeven.

Ook nu worden elke dag wereldwijd mensen genezen middels gebedsgenezing in naam van Jezus Christus. De ‘wonderen’ zijn gebleven. Alle kwade krachten en machten zijn daarin volledig onmachtig. Dat wetende wordt het tijd dat de mensen die ervoor kiezen, opnieuw in hun kracht, blauwdruk en autoriteit gaan staan.

Want: “Deze wereld gaat niet kapot door ‘slechte’ mensen, maar door ‘goede’ mensen die niets doen.”  Het is ons gegeven om nu het volgende uit te spreken:

“Ik claim in naam van Jezus Christus, een goed beheer van Al het leven op aarde!”  En: “Ik beveel in naam van Jezus Christus, al het kwade, hun demonen en gevallen engelen, elke macht en kracht die hen dient, nu van de aarde te vertrekken en de mensen voortaan volledig met rust te laten!”  Amen.

Vergeet het niet: Wij zijn volledig vrijgekocht en in ere hersteld. We zijn als tweede Adam en Eva herboren. We zijn gelijk geworden aan Jezus Christus, als broer en zus. De Koning van het Heelal heeft ons de autoriteit gegeven om alles te genezen hier op aarde en lief te hebben. Het aardse koninkrijk der hemelen is geboren.


©
Jozeph Muntenbergh, 21 oktober 2015

Unieke bezoekers

In den beginne
Wist je dat?
Projecten
Over ons
Columns
Gezondheid
Filmpjes
Niet Blij
Winkel
Linkjes