In den beginne
Wist je dat?
Projecten
Over ons
Columns
Gezondheid
Filmpjes
Niet Blij
Winkel
Linkjes
De rode draad
Schoonmaker blijf bij je geest, ........ een opmerkelijk schrijven

De rode draad in de geschiedenis

Voor zover de geschiedenis van de mensheid mij bekend is valt het mij op dat er een soort van rode draad doorheen loopt. Deze rode draad heeft door alle eeuwen heen ongelofelijke gevolgen voor de mensen en de mensheid zelve gebracht. Alle gebeurtenissen hebben in mijn beleving op de achtergrond uiteindelijk één duidelijk einddoel voor ogen gehad, de vernietiging van de onvoorwaardelijke liefde onder de mensen. Het is niet voor niets dat heilige boeken in de geschiedenis aandacht vragen voor deze onvoorwaardelijke liefde en er uitgebreid over schrijven. Deze heilige boeken werden vroeger vaak gezien als een handboek voor de mens. Een soort van gebruiksaanwijzing van en voor de mensheid, zodat het beter ging met allen. Gij zult niet doden, liegen, bedriegen, stelen en zoveel meer zijn daar bekende voorbeelden van.

De liefde van het egoïsme

Door het zoveel mogelijk vernietigen van deze onvoorwaardelijke liefde door alle eeuwen heen, is er bij veel mensen een andere vorm van liefde ontwikkeld. Deze huidige conditionering draagt de naam: de liefde van het egoïsme. In deze nieuwe vorm van liefde zegt de mens tegen een ander, "ik hou van jou", opdat deze persoon bepaalde dingen ontvangt van de ander, maar toch vooral zelf neemt dat wat hem behaagt en gerieft. Stopt dit proces voor een bepaalde periode, dan zal het houden van gaan afnemen. Er wordt over deze vorm van liefde in het algemeen gesproken als zijnde: liefde is geven en nemen. Het geven is dan vaak gebaseerd op wat er uiteindelijk te nemen valt. Er wordt op de achtergrond bijgehouden hoe de balans er voor staat. Of dit proces voor de huidige mensen nog een bewust proces is valt te betwijfelen. Men weet vaak niet beter meer, omdat het overal zichtbaar bedreven wordt in deze wereld.

De gevolgen van het egoïsme

In de huidige unieke tijd waarin wij in de 21e eeuw leven zijn de gevolgen van deze vorm van liefde op alle terreinen duidelijk zichtbaar geworden voor iedereen die het wil zien en weten. Mede dankzij internet, kranten en TV kunnen wij er dagelijks kennis van nemen. Een mooi voorbeeld: uit liefde voor elkaar nemen wij kinderen. Wij zeggen tegen onze kinderen dat wij van ze houden, maar zadelen ze tegelijkertijd op met een toekomst die problemen kent. Problemen die wij overigens zelf veroorzaken. Of denkt u dat onze kinderen ons later dankbaar zijn voor bijvoorbeeld de huidige milieuvervuiling? De gevolgen van oorlog voeren? De hongersnoden? En ga zo maar door. Vanuit het egoïsme van de mens is het duidelijk dat er zaken moeten veranderen in de mens zelf. Egoïsme wordt uiteindelijk de ondergang van de mensheid in deze wereld.

Mensen moeten zelf willen veranderen

De huidige mens begint zichzelf naar ik hoop, vanuit zijn instinct langzaam aan te prikkelen met een gezonde overlevingsdrang op basis van wat zich aan het voltrekken is in deze wereld. Er begint zich een bewustzijn, of beter gezegd een bewust zijn te vormen voor noodzakelijke veranderingen binnen de mensheid. De mens zou als eerste stap zichzelf een nieuwe levenshouding aan kunnen meten op basis van het volgende oude principe: respect hebben voor jezelf, je medemens, flora en fauna. Eenmaal bezig met deze respectvolle levenshouding, komt er ruimte voor nieuw besef in jezelf. Wat hebben wij nu eigenlijk echt in het leven? Is dat niet het moment NU waarin we allemaal kunnen ZIJN? Als mensen leren in het ZIJN te leven, kunnen zij ten volle tot bloei komen. Mensen die dit fenomeen in het ZIJN kunnen accepteren van zichzelf en anderen mensen, zullen verrast zijn door de rijkdom die ze zelf bezitten in het NU en ook van elkaar kunnen ontvangen. Met recht kan men dan spreken van een bewuste zijns ontwikkeling onder de mensen die uiteindelijk een definitieve bewustzijnsverandering te weeg kan brengen. Er komt dan meer ruimte terug voor de onvoorwaardelijke liefde in de mens.

De onvoorwaardelijke liefde

Voorbeelden van onvoorwaardelijke liefde zijn er in de geschiedenis ruimschoots te vinden. Helaas zijn veel van deze mensen gestorven als martelaren. Iedereen weet wel een naam te noemen uit de geschiedenis. Maar ook niet bekende mensen en bevolkingsgroepen zijn door alle eeuwen heen vernietigd vanwege hun hang naar onvoorwaardelijke liefde. Waarom? Deze vorm van liefde geeft vrede en respect aan al het leven op aarde. Is het een goddelijke liefde? Is het eenvoudigweg niet haalbaar voor de mens? Zelfs niet in deze huidige tijd? Aan u de vraag om hier eens over na te denken. Vraagt u zich eens af, hoe het toch komt dat we deze status nog nooit hebben kunnen bereiken met elkaar. De wereld zou er totaal anders uitzien, indien alle mensen op aarde er voor zouden kiezen, om de onvoorwaardelijke liefde te bedrijven in het hier en nu. De liefde van het geven en ontvangen. Gelukkig is deze keuze nu nog aan de mens zelve, maar er komt een tijd volgens o.a. de documentaire
An Inconvenient Truth van All Gore en de film The 11th Hour van Leonardo DiCaprio, dat we het zelf niet meer in de hand hebben wat wij met zijn allen aan creëren zijn. Na het lezen of beluisteren van mijn schrijven kunt u in ieder geval niet meer zeggen: Wir haben es nicht gewusst. Ik wens u veel onvoorwaardelijk liefde toe in deze eeuw van veranderingen.

©2007jozeph-muntenbergh

Unieke bezoekers

In den beginne
Wist je dat?
Projecten
Over ons
Columns
Gezondheid
Filmpjes
Niet Blij
Winkel
Linkjes