In den beginne
Wist je dat?
Projecten
Over ons
Columns
Gezondheid
Filmpjes
Niet Blij
Winkel
Linkjes
Innovatief wonen
 
Herbestemming kantoorpand tot woonbestemming

“Het initiatiefwetsvoorstel dat onder meer een kraakverbod inhoudt is een gemiste kans omdat het vastgoedeigenaren niet aanzet leegstand te bestrijden. Vastgoedeigenaren hebben fiscaal zelfs voordeel bij leegstand en het is fiscaal onaantrekkelijk kantoorpanden om te zetten in huurwoningen. Daarom zeg ik, pak de leegstand kantoren nu eens aan”. Dat heeft de wethouder Volkshuisvesting Amsterdam in de Volkskrant gezegd. De wethouder liep vooruit op behandeling van het initiatiefwetsvoorstel van de Kamerleden Ten Hoopen (CDA), Slob (CU) en Van der Burg (VVD) in het parlement, en zegt dat de drie steden een steviger leegstandsbeleid willen. Dat zou inhouden een leegstandsheffing of -boete en maatregelen die transformatie van leegstaande panden bevordert. Bron:
PropertyNL.

Één van onze Familie Blij leden is jarenlang betrokken geweest bij het aanreiken van oplossingen ten gunste van leegstaande kantoren, kamernood en woningnood. Dit Familielid heeft zelfs een uniek pilot project uitgevoerd met de hulp van vele medestanders. Het Familielid gaat inmiddels als een ervaringsdeskundige door het leven. Het betrof een groot kantoorpand waarin in één klap 140 kamers werden gerealiseerd voor 150 werkende en/of studerende jongeren. Een doelgroep die het, net als vele anderen, nog steeds moeilijk heeft om betaalbare huisvesting te vinden. Gelukkig heeft dit pilot project in Nederland navolging gekregen via allerlei beproefde transformatie modellen. Daar zijn wij als Familie Blij dan ook zeer blij om.

Artikelen in de media laten helaas wel zien dat er nog steeds een groot tekort is aan betaalbaar wonen voor veel mensen. Onze ervaringsdeskundige zegt hierover: “Het is opmerkelijk te noemen dat er al sinds het einde van de 2e wereldoorlog, kamer- en woningnood in Nederland heerst. Het heeft er alle schijn van dat deze omstandigheden kunstmatig in stand worden gehouden. Met veel vraag naar woonruimte heb je nu eenmaal hoge prijzen en een prachtige winst als verhuurder. Denk daar maar eens over na”. Of deze mening een absolute waarheid is weten wij niet. Toch zijn er artikelen op internet te vinden die in deze richting wijzen. Zo lazen wij zelf: leegstand schuld gemeente als een bijkomende factor. Laten wij je verder niet vervelen met oorzaken. Indien het je interesseert, dan is het eenvoudig na te zoeken op internet.

Laten wij hier nog wat ruimte inrichten. Om te laten zien waar het in het aangehaalde pilot project over ging. Het toont (nogmaals) aan dat er betaalbare oplossingen zijn te bedenken voor mensen die momenteel een te hoge ‘sociale’ huur betalen.

Tijdelijke huisvesting stelt minimale eisen

Brandveiligheid en ventilatie zijn de belangrijkste aandachtspunten bij herbestemming van een kantoor. De ombouw bleef betaalbaar door slimme oplossingen, hergebruik en de inzet van jongeren. Er is gebruik gemaakt van een gemeentelijke toestemming om het pand als woonruimte te verhuren onder artikel 15 van de leegstandswet. Daarnaast werd er gebruik gemaakt van een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan volgens artikel 17 van de Wet Ruimtelijke Ordening.

De aanwezige klapdeuren in de gangen van het pand zijn gebruikt om brandcompartimenten van 250 tot 300 m2 te maken. De deuren zelf voldeden al aan de brandwerendheid van 60 minuten en zijn hergebruikt. Wel vereiste het draadglas in de deuren opgedikte sponningen, de deuren kregen een dubbele aanslag in het midden, er is nu één draairichting per deur (nieuwe scharnieren) en er hangen ‘uit’-bordjes door het hele gebouw. Nieuwe kamerscheidende wanden hebben een opbouw met enkele gipsplaten opgevuld met brandwerende isolatie. Waar deze wanden tevens compartimentscheiding zijn, kregen ze extra (verspringende) gipsplaten aan beide zijden. De deuren in de gangwanden moeten 30 minuten brandwerend zijn in verband met de gang als vluchtweg. Daarom zijn de sponningen van de deurkozijnen opgedikt tot 25 mm.

Om het doorspuien van de kamers te garanderen, is aan de onderzijde van de kamertoegangsdeuren maximaal 20 mm ruimte gehouden. In het kantoorpand zijn vijf grote keukens gemaakt, veelal op de hoeken van het gebouw. De afzuigkappen hebben zo een korte afvoer en de doorvoer door de kozijnen is relatief eenvoudig. De aanvoer van verse lucht was ingewikkelder: lange kokers vanaf de gevel lopen onder langs het plafond naar de andere kant van de keuken en zorgen voor een constante luchttoevoer.

Het pand werd geschikt gemaakt voor bewoning door professionele bouwondernemingen en toekomstige bewoners. Zo legden loodgieters sanitair en leidingwerk aan, maar zorgden bewoners – tegen huurkorting – voor het schilderwerk en het plaatsen van extra scheidingswanden. Op deze manier raakten ze sterk betrokken bij het project en is op de arbeidskosten bespaard. De jongeren die een kamer wilden werkten 64 uur mee aan dit project. Voor het beheer van het pand werd een beheerstructuur opgezet. Iedere afdeling kreeg ten minste één gangbeheerder (een bewoner) die verantwoordelijk was voor de dagelijkse gang van zaken. Deze zorgde er bijvoorbeeld voor dat het schoonmaakrooster werd nageleefd en dat de brandveiligheid niet werd belemmerd door obstakels in de gang. Het project is na 4 jaren met een positief resultaat afgerond. Het pand werd terug leeg opgeleverd aan de eigenaar. Lees ook op RSS-nieuws de rubriek:
Wonen in Kantoren.

Nadere informatie over herbestemming kantoorpanden tot woonbestemming kan je vinden in onze winkel door hier te klikken.
Je kan ook kijken op de website
Transformatie Team.
Of hier downloaden (PDF 2.2 MB)
Wonen op de zaak.

Unieke bezoekers

In den beginne
Wist je dat?
Projecten
Over ons
Columns
Gezondheid
Filmpjes
Niet Blij
Winkel
Linkjes