In den beginne
Wist je dat?
Projecten
Over ons
Columns
Gezondheid
Filmpjes
Niet Blij
Winkel
Linkjes
(1) Intro vaccinaties 2009

1.1. Intro vaccinaties
Wat doen artikelen over vaccinaties nu eigenlijk op deze site? Het antwoord is simpel. Een gezonde, liefdevolle, blije en rechtvaardige wereld ligt in het hart van de Familie Blij leden besloten als een keuze. Wij vinden de gezondheid van ieder mens belangrijk. Het vaccineren van mensen is vaak onnodig, ziekmakend en kan het immuunsysteem van de mens definitief beschadigen. Na het lezen van alle pagina’s over vaccinaties zal je in ieder geval beter in staat zijn om te beslissen wat wijs en gezond is. Kijk je liever filmpjes over vaccinaties? Klik dan hier! In het verleden is er veel te doen geweest over de Mexicaanse griep (H1N1). Wij nemen je mee terug in de tijd. Want weet je het nog? Het RIVM berichtte ons het volgende:

“De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft fase 6 afgegeven voor de Nieuwe Influenza A (H1N1). Dit betekent dat er officieel wereldwijd sprake is van een grieppandemie, met verspreiding op meerdere continenten”.

De politiek, de pers, de farmaceutische industrie en zoveel anderen volgden dit bericht op als een onomstotelijke waarheid en deden bewust of onbewust mee aan het verspreiden van veel onrust en angst onder de mensen. Snel iedereen vaccineren was het antwoord. Er werd voor miljoenen aan vaccins ingekocht. De premies van de verzekeringen gaan er
volgend jaar door omhoog. Het blind volgen van gezaghebbende organisaties blijkt keer op keer niet verstandig. In de huidige wereld wisselen leugen en waarheid nogal gemakkelijk van jasje. Helaas ook bij gezaghebbende organisaties. Niemand hoeft lang na te denken om voor zichzelf voorbeelden te vinden. Vaak draait het om gewin ten koste van anderen.

China begonnen met griepvaccinaties
China is als eerste land van de wereld begonnen met het vaccineren tegen de Mexicaanse griep. De eersten die maandag werden ingeënt, waren scholieren die een rol spelen bij de festiviteiten op de nationale feestdag, volgende week. De regering is van plan 65 miljoen mensen in te enten voor het einde van het jaar. Dat is 5 procent van de totale bevolking van China. De vaccins zijn bedoeld voor een aantal groepen, onder meer ziekenhuispersoneel, medewerkers van het openbaar vervoer, militairen en politieagenten, en scholieren en leerkrachten. Behalve naar de hoofdstad Peking is het vaccin in eerste instantie naar de acht provincies gestuurd waar de meeste griepgevallen zijn. In totaal staan er in China bijna 12.000 gevallen geregistreerd. Er is in het land nog niemand overleden aan het H1N1-virus. De foto laat de productie van vaccins zien in een Chinese fabriek.

Er is in het land gelukkig niemand overleden aan het H1N1-virus. Waarom dan toch zo’n 65 miljoen mensen vaccineren? Baat het niet, dan schaadt het niet, is in dit geval zeer zeker niet aan de orde. Zoek en gij zult de waarheid vinden, zal in dit geval beter kloppen. Wij wensen je veel gezondheid toe en succes met het lezen van alle informatie over vaccinaties.

1.2. De oproep tot vaccinatie
Binnenkort zullen artsen en andere daartoe bevoegde personen beginnen met het vaccineren van vele mensen. De vaccinaties zijn niet ongevaarlijk en waarschijnlijk is dit middel veel erger dan de te verwachten kwaal. Het is dus zaak om te proberen deze medisch onverantwoorde actie af te wenden ten behoeve van de veiligheid van onze eigen gezondheid en die van onze medemens.


Gisteravond heb ik mijn studie naar de verborgen gevaren van vaccinaties afgerond. Dit omdat er haast geboden is. Uitgevers vinden deze materie te explosief, dus heb ik besloten om een andere weg te bewandelen. Vanwege de tijdsdruk wordt deze nog niet gecorrigeerde studie onder de aandacht gebracht van het publiek, maar vooral van artsen, verpleegkundigen en andere bij de gezondheid van kinderen en volwassenen betrokken personen. Daarom bied ik nu deze studie (270 bladzijden 12-punts letter) belangeloos als E-book aan met de bedoeling dat deze studie door de bezoekers van deze website wordt gedownload en aangereikt aan zoveel mogelijk bij de komende vaccinaties (en andere vaccinaties, zoals van het RVP) betrokken personen. Dit kan door dit manuscript te branden op een CD-rom en op die manier per brievenbus aan te reiken, maar ook is het natuurlijk mogelijk om dit per e-mail uit te delen.


Deze studie gaat vergezeld van een aparte introductie die de ontvangers ervan alvast een indruk geeft van de inhoud die ze kunnen verwachten. En die hen er ook nog even op attent maakt welke eigen verantwoordelijkheid ze hebben in deze kwestie. Deze introductie bevat mijn volledige adresgegevens, want mensen die handelen vanuit bonafide bedoelingen hebben niets te verbergen en moeten bereikbaar zijn voor eventuele verdere informatie. Als zoveel mogelijk ongeruste bezoekers van deze site op deze manier willen meewerken aan de verspreiding van deze studie – waar op wetenschappelijke basis geen speld meer tussen te krijgen is – dan zal binnen enkele dagen de hele (Nederlandstalige) medische wereld op de hoogte kunnen zijn van de onderliggende – en door de reguliere medici ontkende en in ieder geval nooit vrijwillig naar voren gebrachte – (ernstige) gevaren van vaccinaties.

Bent u het niet eens met de geplande vaccinaties, aarzel dan niet en zorg dat deze studie terecht komt bij alle u bekende gezondheidswerkers in uw omgeving. Want alleen met gezamenlijke daadkracht kunnen we deze ramp nog afwenden. Ik stel mijn werk ter beschikking en als het u ernst is met uw bezorgdheid betreffende die komende vaccinaties, dan gaat u ervoor zorgen dat het te bestemder plekke komt. Daar zijn geen tijdrovende uitgeverijkwesties bij nodig. Dat kan nog deze week gerealiseerd worden.

1.3. Het schrijven van een boek
Dit boek, 'de verborgen gevaren van vaccinaties', draag ik op aan alle ouders van alle kinderen die sinds de invoering van vaccinaties door deze onzinnige en gevaarlijke praktijken zijn beschadigd of overleden en daarnaast aan alle kinderen en volwassenen die nu moeten verder leven met de nadelige gevolgen van hun blootstellingen aan de gifspuiten van de gezondheidszorg, die nog steeds lak heeft aan de wetenschappelijke bewijzen voor de gevaren van vaccinaties. Kijk je liever filmpjes over vaccinaties? Klik dan hier!

De inleiding

Sinds de ‘uitvinding’ van de vaccinatie heeft deze techniek een ongebreidelde vlucht genomen en heeft men gemeend om pasgeborenen – vooral in het eerste en tweede levensjaar herhaaldelijk te moeten vaccineren tegen allerlei kinderziekten. Kinderziekten die op zich lang niet allemaal levensbedreigend zijn, maar waarvan de vaccinaties ter voorkoming van deze ziekten helaas wel schadelijk zijn voor het welzijn en de ontwikkeling. Daar waar het gaat om levensbedreigende aandoeningen zoals malaria, gele koorts en tetanus wegen de voordelen van de vaccinatie op tegen de andere nadelen voor de gezondheid en ontwikkeling; zeker waar het gaat om incidentele vaccinatie van volwassenen. Bij inenting tegen griep en kinderziekten slaat volgens mij de balans echter door naar de andere kant en lijkt een herbezinning op het huidige vaccinatiebeleid op zijn plaats.

Die heroverweging kan plaatsvinden op basis van enkele recent gepubliceerde wetenschappelijke onderzoeksresultaten die – op de juiste manier met elkaar in verband gebracht – onderbouwen dat vaccinatie in de meeste gevallen – en zeker bij jonge kinderen en kinderen in de adolescentie– verwerpelijk is. Ik zal proberen om duidelijk te maken waarom (een overvloed van) vaccinaties schade toebrengt aan de conditie en ontwikkeling van kinderen en bovendien ook de algemene infectiegevoeligheid nog vergroot en waarom vaccinatiesceptici terecht hun bedenkingen hebben. Het gaat daarbij niet om de aard van de vaccinatie, dus om het soort virus of bacterie waartegen wordt gevaccineerd, maar om het vaccinatieproces zelf en de gebruikte hulpstoffen daarbij.

Vaccinatie is gevaarlijk om vijf redenen:

Antigenen: Het aanbieden van een hoeveelheid antigenen veroorzaakt in meer of mindere mate het a-specifieke stress-syndroom, ook wel Gegeneraliseerd Adaptie Syndroom genoemd (GAS). Dit kan op verschillende manieren voor zwakke – of rond de vaccinatie met andere ziekmakers besmette - kinderen fatale gevolgen hebben.

Kwik en aluminiumverbindingen: Kwik en aluminiumverbindingen in vaccins kunnen vanwege hun elektro-activiteit - leiden tot ladingsverschuivingen binnen de moleculen van aminozuren en eiwitten. Dat kan dan weer leiden tot afwijkende ruimtelijke structuren van deze aminozuren en eiwitten, waardoor er onvoorspelbare stoornissen kunnen optreden van alle mogelijke lichaamsfuncties, waaronder ook enzymwerking en hormonale functies. Afwijkend geraakte lichaamseigen aminozuren en eiwitten kunnen ook weer als antigeen gaan werken. In 80% van de vaccins zit al jarenlang een aluminiumverbinding.

Kwik en aluminium zijn neurotoxisch. Op twee indirecte manieren – via snelle verlaging van de zinkspiegel en verstoring van de genexpressie – kan de werking van het zenuwstelsel worden benadeeld, met gevolgen die variëren van stoornissen van het limbisch systeem in de hersenen tot en met verlammingen.

Formaldehyde: Voor het inactiveren van virussen en bacteriën voor vaccins wordt formaldehyde gebruikt. Dit is een hormoonverstorende stof die tevens op verschillende manieren – onder meer door het veroorzaken van metabole acidose - de kwaliteit van het veldcontact nadelig beïnvloed. Derhalve kan formaldehyde leiden tot ontwikkelingsstoornissen van het jonge kind, juist in een periode waarin het brein nog een enorme intensieve ontwikkeling doormaakt. Bekende ontwikkelingsstoornissen die in de eerste twee jaar na de geboorte nog kunnen ontstaan zijn: stoornissen in het autistische 6 spectrum, ADHD, schizofrenie, de borderline-stoornis en andere stoornissen en mengvormen hiervan.

Depleties van calcium, fosfor en vitamine D, door de als adjuvans aan de vaccins toegevoegde aluminium hydroxide. En dat bij kinderen in de groei die juist vanwege hun relatief snelle botgroei een extra behoefte hebben aan calcium, fosfor en vitamine D. Omdat vitamine D van levensbelang is voor een goed functioneren van het immuunsysteem, zal duidelijk zijn dat depletie door vaccinaties werkt als het ‘paard achter de wagen’. Gebrek aan fosfor kan leiden tot een verminderde kwaliteit van de myelinelaag rond zenuwvezels (axonen), waardoor de prikkeloverdracht tussen zenuwen en tussen zenuwen en spieren kan worden benadeeld.

Kwik, aluminium en formaldehyde zijn lipofiel en stapelen zich daarom in het lichaam op en blijven dus in steeds grotere concentraties levenslang hun negatieve invloed op het functioneren uitoefenen. De kinderarts dr. Robert W. Sears maakt in zijn in 2008 uitgekomen boek – getiteld: Is Aluminum the New Thimerosal?, waarin hij vermeldt dat aluminium zich opstapelt in de hersenen en daar schade kan aanrichten - berekeningen van de hoeveelheid kwik en aluminium die zich door het intensieve vaccinatieprogramma’s kan opbouwen in het lichaam en vooral ook in de hersenen die voor het grootste gedeelte uit vetten bestaan.

Het is een zeer aanbevelenswaardig boek, ondanks dat de drie gevaarlijke – door mij in deze studie besproken - aspecten van aluminium hydroxide nog niet aan bod komen. Zijn boek legt daarvoor wel de basis door de evidenties dit het aandraagt voor de verontrustend grote opstapeling van kwik en aluminium hydroxide in het lichaam door vaccinaties. Hoe deze vijf risicovariabelen op zichzelf en in combinatie met elkaar kunnen leiden tot allerlei stoornissen vanaf de eerste vaccinatie(s), wordt hieronder besproken. De recentelijk door mij ontdekte depleties van vitamine D, calcium en fosfor door aluminiumhoudende vaccins en waar die toe kunnen leiden worden aan het eind van dit stuk besproken.

De inhoud van deze studie wil niet alleen vertellen langs welke mechanismen, maar ook langs welke weg de schadelijke invloed van vaccins verloopt, maar dit boek bevat ook vele van de brieven die ik schreef naar allerlei gezondheidsautoriteiten, ministers, artsen en neurologen en is daarom ook een aanklacht tegen de gevestigde medische orde die ondanks deze niet te negeren hoeveelheid wetenschappelijke bevindingen die de schadelijkheid van vaccins aantonen gewoon hardnekkig blijft doorgaan met het beschadigen van de gezondheid van iedereen en kinderen in het bijzonder.

T.C. Kuiper – van den Bos, Oostvoorne, oktober 2009

Klik
hier voor het E-boek in PDFvorm (1744 KB)
In de Familie Blij winkel ligt het boek
Vaccinatie ter aanvulling. Meer weten klik dan hier
!

Unieke bezoekers

In den beginne
Wist je dat?
Projecten
Over ons
Columns
Gezondheid
Filmpjes
Niet Blij
Winkel
Linkjes