In den beginne
Wist je dat?
Projecten
Over ons
Columns
Gezondheid
Filmpjes
Niet Blij
Winkel
Linkjes
Een enge wereld

In 1948, dus meer dan zestig jaar geleden, schreef de Engelsman George Orwell het visionaire boek ’1984’. Orwell, die eigenlijk Eric Blair heette, werd er wereldberoemd door. Zijn boek gaat over een totalitaire staat, waarin alle inwoners onder constante staatscontrole staan. Er is vrijwel geen privéleven meer mogelijk. Stap voor stap komt de, door Orwell bedachte, nachtmerrie in werkelijkheid dichterbij. De hoogste baas in die terreurstaat, waarmee Orwell destijds de communistische Sovjet-Unie op het oog had, was een zekere Big Brother, de Grote Broer. Hij bespiedde via een heel netwerk van microfoons, camera’s en spionnen alle burgers onder de, in onze literaire wereldbefaamd geworden leuze, Big Brother is watching you, de Grote Broer houdt je in de gaten. Orwell (1903-1950) had een ongelooflijk vooruitziende blik. De bijna explosieve ontwikkeling van de elektronica en de IT-sector heeft de fantasie van de schrijver tot in details tot realiteit gemaakt.

Onlangs moest ik op bezoek bij een collega, die in Duitsland werkt, even over de grens. Dezer dagen viel er een brief in mijn bus van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat was bezig met een verkeersonderzoek dat wellicht zou kunnen bijdragen tot de oplossing van de verkeersproblemen. Er was vastgesteld dat ik op die bewuste dag tussen 16.00-17.00 uur de Duitse grens in de richting van Nederland had gepasseerd. En nu wil Rijkswaterstaat een aantal feiten weten. Zo werden op het formulier vragen gesteld als:

1. In wat voor auto maakte u de rit? 2. Was die auto wel uw eigendom? 3. Als dat niet zo was, van wie was die auto dan wel? 4. Wat is de postcode van uw woonadres? 5. Hoeveel personen zaten er in het voertuig? 6. Wat was uw laatste vertrekadres? 7. Wat deed u daar? 8. Wat was uw eerste aankomstadres? 9. Wat ging u daar doen? 10. Hoe vaak maakt u dezelfde rit? 11. enz. enz.

Een dergelijk vragenformulier is het beste bewijs van in hoeverre de profetische roman ’1984’ van Orwell in onze maatschappij harde werkelijkheid geworden is. Wij worden als burgers gecontroleerd, gestuurd, beoordeeld, geregistreerd voor honderden doeleinden. Dat varieert tussen het opleggen van verkeersboetes, tot het innen van belastingen (wat vaak op hetzelfde neerkomt), het oproepen voor vaccinaties, verplicht onderwijs, pensioenen, vergunningen, verplichtingen en talloze andere zaken.

Eigendom
De minister van Volksgezondheid Ab Klink wil ons allemaal in een elektronisch patiëntendossier (EPD) hebben met ons gehele medische hebben en houden: aan welke kwalen we lijden, welke medicijnen we slikken en welke operaties we hebben ondergaan. Er is geen sprake van enige privacy meer. We zijn eigendom van de overheid geworden en we worden dan ook geteld alsof we staatsbezit zijn. We zijn zelfs genummerd. Allemaal hebben we een sofinummer en sinds 2007 ook nog een ’burgerservicenummer’, dat op alles moet worden vermeld: op bankrekeningen, vergunningen, paspoorten, licenties, identiteitskaarten, loonstrookjes, jaargegevens enz. enz. De tijd is niet ver meer dat, net als bij de concentratiekampgevangenen in de Tweede Wereldoorlog, die nummers verplicht in onze armen getatoeëerd moeten worden. Ook is mogelijk dat wij een onderhuidse chip met al onze gegevens geïmplanteerd krijgen, net als honden en katten bij de dieren

Omdat het allemaal zo geleidelijk is ingevoerd, is er nooit massaal tegen geprotesteerd. Sterker nog, de meeste mensen denken dat het er allemaal gewoon bij hoort. En dat het voor ons bestwil is. Zo zit nu eenmaal een goed georganiseerde samenleving in elkaar, zeggen ze. Maar ook dat is een bekend psychologisch fenomeen. Toen in de Tweede Wereldoorlog onze Joodse burgers door de Duitse bezetters gedwongen werden een knalgele Jodenster op hun kleding te dragen, werd het bevel vrijwel zonder mankeren onmiddellijk opgevolgd. Ook moest er een grote zwarte J (van Jood) op het toenmalige persoonsbewijs (identiteitskaart) worden gestempeld. Soms werd dat door een goedwillende gemeenteambtenaar ’vergeten’. Maar de familieleden van zulk een gelukkige eisten dan dat de J er alsnog werd opgedrukt. Op deze wijze werd het doodvonnis als het ware door de eigen familie bekrachtigd. In de gezondheidszorg is enige jaren geleden een nieuw declaratiesysteem voor de dokters ingevoerd. Het heet het DBC-systeem, afgeleid van de woorden Diagnose Behandelings Combinatie. Dat is ten eerste een dusdanig ingewikkelde procedure, dat vele specialisten er dagen per week mee bezig zijn. Maar het ergste is dat er zoveel gegevens van de patiënt moeten worden ingevuld, dat in vele gevallen de medische geheimhouding in gevaar komt. Dat geldt in het bijzonder voor de psychiatrie.

Terreur
De Amsterdamse psychiater Kaspar Mengelberg weigert dan ook de medische en persoonlijke gegevens van zijn patiënten op deze DBC-papieren te vermelden. Maar de overheid heeft verordonneerd dat er geen honoraria worden uitgekeerd als niet alle gegevens op de formulieren zijn ingevuld. Zodoende hebben dokter Kaspar en enkele van zijn collegae al meer dan een jaar geen inkomsten gehad. De terreur van de overheid houdt geen rekening met medische ethiek. In dit kader past ook de dolgedraaide elektronische verkeerscontrole met monitors, die ons dag en nacht bespieden, registreren en eventueel bekeuren. Er komt geen mensenhand meer aan te pas. Het argument dat het allemaal uiteindelijk om de verkeersveiligheid gaat, of om het milieu, is maar zeer beperkt houdbaar. Het is een onderdeel van een tot in details uitgewerkt systeem, dat in werkelijkheid zeer veel geld moet opbrengen voor een overheid die onverzadigbaar is.

Reeds lang voor onze jaartelling kende men dit benauwende gevoel al. De grote Israëlische koning en dichter David schreef in zijn 44e psalm: ’…wij worden geacht als slachtschapen…’

Prof. Dr. B. Smalhout

Unieke bezoekers


In den beginne
Wist je dat?
Projecten
Over ons
Columns
Gezondheid
Filmpjes
Niet Blij
Winkel
Linkjes