In den beginne
Wist je dat?
Projecten
Over ons
Columns
Gezondheid
Filmpjes
Niet Blij
Winkel
Linkjes
De AirPod
Enkele Familie Blij leden zijn bij Motor Development International (MDI) te Barcelona geweest. Er is toen nader onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor de Nederlandse markt inzake auto’s die op perslucht rijden. Op deze manier maakten wij ook nader kennis met onder andere de AirPod van de Franse uitvinder Guy Nègre. Wij houden je via deze website op de hoogte van onze mogelijke betrokkenheid in de toekomst. Wij schrijven mogelijke, omdat we eerst nader onderzoek willen doen naar de aanlevering en het productieproces van perslucht bij benzinestations. Indien je perslucht produceert door vuil aangeleverde elektriciteit vanuit kern- en kolencentrales, dan benadeelt dit direct de milieuvriendelijkheid van het concept. De brandstofbesparingen die de auto’s zelf genereren zijn uiteraard wel een directe winst voor het milieu.

MDI werkt al sinds 1991 aan de ontwikkeling van een auto op perslucht, maar heeft door allerhande tegenslag en financiële problemen meerdere malen op het punt gestaan failliet te gaan. Na jarenlange onderhandelingen kwam begin 2007 de autofabrikant Tata Motors uit India over de brug, die in één klap de licentie voor heel India kocht. ‘Dat was de redding van ons bedrijf’, zegt Nègre. ‘We hebben nu voor het eerst een grote industriële partner die ons product serieus neemt en helpt bij het op de markt brengen ervan. En dan zie je opeens dat andere grote bedrijven, zoals Air France/KLM ook over de brug komen, terwijl we jarenlang niet serieus genomen werden.’ Air France en KLM gaan als eerste bedrijf in Nederland de AirPod auto’s testen. Wil je echt alles weten over AirPod en AirCars? Ga dan naar
de website AirCars.tk.


Publicaties: MDI - Milieu Defensie - Technisch Weekblad - Metaal Magazine

Unieke bezoekers

In den beginne
Wist je dat?
Projecten
Over ons
Columns
Gezondheid
Filmpjes
Niet Blij
Winkel
Linkjes