In den beginne
Wist je dat?
Projecten
Over ons
Columns
Gezondheid
Filmpjes
Niet Blij
Winkel
Linkjes
The B of Joy
Wij worden geconfronteerd met turbulente bankjaren, oplopende staatsschulden, waardevermindering van pensioenfondsen en overige crisissen. Deze geven hun weerslag op onze portemonnee en samenleving. Onderzoeken tonen aan dat het huidige bancaire systeem regelmatig de katalysator is achter de ontstane te korten. Kortom, het is hoog tijd voor een ander bancair systeem. Meer weten over de oorzaken van alle ellende? Ga dan naar Waarom.

    
In een intern document van de Familie Blij valt onder
de 12 punten van verandering
bij punt 11 het volgende te lezen:

"naast de euro een nationaal waardesysteem (complementaire munt) in te voeren. Deze munt heet URA en ontleent zijn waarde aan investeringen in grondstoffen, natuurkrachten, rechtvaardig ondernemen en mensen. Bijvoorbeeld: metalen, edelstenen, drink- en voedingswaren, zonne-energie, waterkracht, vrije-energie, waterstof en vernieuwende mensen. Het systeem dient ter bescherming en groei van het nationale (werk)kapitaal van alle leden in Nederland. Voor het waardesysteem zal een coöperatieve (internet)bank worden opgezet"                        

Aansluitend spreekt Herman Wijffels in het filmpje hiernaast over de noodzaak om het waardesysteem (opnieuw) te baseren op vaste waarden, zoals bijvoorbeeld grondstoffen.

De start van een rechtvaardig bancair systeem. Vanuit de Familie Blij is als ontwikkelingsorganisatie United People ontstaan. Mensen uit het bedrijfsleven, non-profitorganisaties en universiteiten hebben zich reeds aangesloten. In de ontwikkelfase zijn er alternatieve waardesystemen gevonden, die hun bestaansrecht al hebben bewezen. Verder op deze pagina laten wij hiervan voorbeelden zien. Het bevestigt dat het concept van een rechtvaardig bancair systeem succesvol kan worden neergezet in onze samenleving. Alle Blij leden krijgen daarmee een extra stimulans om door te pakken.
Het nieuwe bancaire systeem heeft de naam B of Joy gekregen.


DE UITDAGING: Vergroot het NL bewustzijn door het volgende document zoveel mogelijk te delen: De financiële schaduwelite in kaart gebracht! Download het document
hier! Wil je meer willen weten over B of Joy, klik dan hier.

Ter inspiratie geven wij hieronder voorbeelden van bestaande waardesystemen d.m.v. filmpjes, boeken en artikelen. Er volgt een filmverslag van Giorgio Simonetti over de Zweedse interestloze JAK BANK. Het verslag is opgenomen in Duitsland en Zweden in augustus 2007. Dit verslag is gefinancierd door Giorgio Simonetti zelf. Met een financiële bijdrage of aanschaf van zijn DVD kan je hem verder helpen om het volgende verslag te financieren. Voor donaties en contact: Giorgio Simonetti.Het boek 'Het geld van de toekomst' is een Nederlandse vertaling van Bernard Lietaer's ‘The Future of Money’. Dit boek is een ontdekkingsgids in het huidige geldstelsel. Het gaat over de manier waarop het geld in onze samenleving wordt geschapen en beheerst. Het geeft je een wegenkaart voor een monetaire reis, vanuit een in verval zijnde Industrieel Tijdperk naar een Informatietijdperk waar grotere kansen beschikbaar zijn. Het is een informatieve reis, die zowel de positieve als de negatieve gevolgen van het geldstelsel van vandaag onthult. In het boek zitten grappige en verrassende anekdotes over hoe het systeem kon worden tot wat het nu is. Bron: Aardnoot, het boek downloaden als PDF? Klik dan hier!

Het boek 'Een menselijke economie' is er voor wie uit de huidige economische tredmolen wil stappen.
De autoriteiten op het gebied van geld, economie en politiek, meten het welzijn van de mensheid af aan materiële groei. De schaduwkanten van de vrije markteconomie- financiële crises, schaarste, schulden, rente - moeten op de koop toe genomen worden.
Ad Broere plaatst vraagtekens bij een aantal populaire economische dogma's en maakt in dit boek duidelijk dat het echt anders kan. Maar dit vraagt wel om een geheel andere manier van denken over geld en economie. Het boek bestellen? Klik dan hier!In Duitsland bestaan er al tientallen regionale geldeenheden
In Duitsland bestaan er al tientallen
regionale geldeenheden. In de rest van Europa en de VS zijn er steden en streken die ook hun eigen eenheid laten circuleren. Regionaal geld helpt om geld langer in de regio te houden. We hebben geld nodig om te kunnen handelen. Om de economie volop te laten draaien is er te weinig geld beschikbaar voor het midden- en kleinbedrijf. Voor meer info klik hier

STRO geld geïntroduceerd door regering Uruguay: het was een historische doorbraak in 2009.
Voor het eerst gaat een STRO geldsysteem op nationaal niveau van start. STRO en de regering werken nauw samen. De basis is het door STRO beproefde C3-handelsnetwerk. Onder grote belangstelling van bedrijfsleven, bankwezen en ambassadeurs ging C3-Uruguay van start. Met deze C3 krijgt het MKB eindelijk investeringsmogelijkheden. Maar liefst 100 miljoen aan microkrediet zullen uiteindelijk worden verstrekt in de vorm van interne eenheden binnen de C3. Met een aantal grote staatsbedrijven en deelnemende bedrijven in alle sectoren, ligt er een stevige basis voor een ander geldsysteem. Er is al grote belangstelling voor dit veelbelovende experiment vanuit verschillende andere landen in Latijns-Amerika. Ook de KvK en banken volgen de ontwikkelingen op de voet.
Voor meer info klik hier!

Het WIR-systeem in Zwitserland

Op dit moment nemen er 80 000 bedrijven aan het WIR-netwerk deel. De onderlinge handel in WIR-eenheden bedraagt meer dan een miljard euro per jaar. De handel in WIR-eenheden neemt toe in economisch slechte tijden en neemt af als de welvaart weer groeit. Hiermee vormt het WIR-systeem een buffer, een soort economisch vliegwiel die volgens sommige economen de opmerkelijke economische stabiliteit van Zwitserland helpt te verklaren. Bron:
FaqtOverige aanbevolen artikelen


1. Social TRade voor een sterkere positie van midden- en kleinbedrijf. Het gaat om een samenwerkingsverband tussen banken, verzekeraars, bedrijfsleven en overheid, onder toezicht van centrale banken. STRO is ontwikkelaar en verzorgt het kwaliteitsmanagement. Klik op de bronvermelding voor meer informatie. Bron:
Strohalm
Klik op het plaatje om Bernard Lietaer zijn website te bezoeken
2. De tirannie van het geld. Geld bepaalt vrijwel alles in het moderne leven. Bernard Lietaer stelt in zijn boek The Future of Money voor om wereldwijd een complementair geldsysteem - de terra - te introduceren. De terra bestaat uit een mandje van grondstoffen (olie, graan, koper, goud et cetera). Het aandeel van de grondstoffen in de terra wordt bepaald door het aandeel van die grondstoffen in de wereldhandel. Klik op de bronvermelding voor meer informatie. Bron: Ode magazine

3. Rente is de gevaarlijke angel in het geldsysteem, zo betoogt Bernard Lietaer. Het geld is geen waardevrij ruilmiddel, zoals de economieboeken vertellen. Het monetair systeem is zo ontworpen, dat het als onbedoeld bijeffect bepaald economisch gedrag veroorzaakt. Het werkt concurrentie en kortetermijn­denken in de hand, het dwingt tot voortdurende economische groei en het onderwaardeert de taken die cruciaal zijn om een samenleving in stand te houden, zoals zorg en onderwijs. Door geld uit te lenen, creëren banken geld. Maar het geleende geld moet worden terugbetaald met rente. Dat rentebedrag creëert de bank niet. Dat moet de geldlener zien te bemachti­gen, ten koste van anderen. En zo ontstaat een vliegwieleffect van concur­rentie en geforceerde economische groei. Met onder andere voedseltekor­ten en werkloosheid als onvermijdelijke economische gevolgen. Voor meer informatie, zie bron: Basisinkomen

4. Het is mogelijk om een veel grotere welvaart te bereiken met maximale kapitaalgroei zonder inflatie, grote schulden, economische crises, improductief overheidsingrijpen en het improductieve deel van de financiële sector. Door natuurlijke selectie zal uiteindelijk het meest efficiënte economische systeem de overhand gaan krijgen, ondanks de politieke machtsstructuren die op het ogenblik nog bestaan. Afschaffen van rente is daarom ook de weg naar vrijheid. Vrije mensen zijn productiever dan slaven. Afschaffen van rente zal daarom ook leiden tot meer welvaart. Klik op de bronvermelding voor meer informatie. Bron:
Vrijspreker
.


Unieke bezoekers

In den beginne
Wist je dat?
Projecten
Over ons
Columns
Gezondheid
Filmpjes
Niet Blij
Winkel
Linkjes